logo

ĐƯỜNG ĐÈN PHAN THỊ RÀNG - RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG

TÊN DỰ ÁN: ĐƯỜNG ĐÈN PHAN THỊ RÀNG - RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN PHÚ CƯỜNG

SỐ ĐIỆN THOẠI: ...............

ĐỊA CHỈ: RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG

NĂM: 

HỢP ĐỒNG SỐ: ...................

SỐ TIỀN: .....................

ĐƯỜNG ĐÈN PHAN THỊ RÀNG - RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG

30-04-2021 14:05