logo

  Dự án Trang trí đường đèn Ga Đồng Đăng

  • Chủ đầu tư

  • Tổng giám đốc

  • Liên hệ

  • Tổng giá trị hợp đồng

  • Thời gian hoàn thành

  Dự án Trang trí đường đèn Ga Đồng Đăng

  28-09-2021 18:39

  TÊN DỰ ÁN: THIẾT KẾ TRANG TRÍ ĐƯỜNG ĐÈN GA ĐỒNG ĐĂNG

  CHỦ ĐẦU TƯ: 

  SỐ ĐIỆN THOẠI: ...............

  ĐỊA CHỈ:  HÀ NỘI

  NĂM: 2021