logo

Cột đèn ánh sáng tại khu đô thị Hanaka

TÊN DỰ ÁN: CỘT ĐÈN ÁNH SÁNG TẠI KHU ĐÔ THỊ HANAKA

CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN HANAKA

SỐ ĐIỆN THOẠI: +84-222-217-555

ĐỊA CHỈ: TỪ SƠN - BẮC NINH

NĂM: 2021

HỢP ĐỒNG SỐ: ...................

SỐ TIỀN: .....................

Cột đèn ánh sáng tại khu đô thị Hanaka

29-04-2021 15:58