logo

Đường đèn - Đường Phan Thị Ràng. TP. Rạch Giá - Kiên Giang năm 2016

TÊN DỰ ÁN: ĐƯỜNG ĐÈN ĐƯỜNG PHAN THỊ RÀNG

CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN PHÚ CƯỜNG

SỐ ĐIỆN THOẠI: ...............

ĐỊA CHỈ: RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG

NĂM: 2016

HỢP ĐỒNG SỐ: ...................

SỐ TIỀN: .....................

Đường đèn - Đường Phan Thị Ràng. TP. Rạch Giá - Kiên Giang năm 2016

29-04-2021 11:38