logo

Đội ngũ công ty

ÔNG: VŨ MẠNH HÀ

Giám Đốc Điều Hành: 0933.558.488

TẢI HỒ SƠ NĂNG LỰC

ÔNG: VŨ TIẾN DŨNG

Phó Giám Đốc: 0935.777.699

ÔNG : ĐỖ VĂN HUY

Trưởng Phòng Thiết Kế: 09888.99.443

BÀ: NGUYỄN THỊ THƠM

Trưởng phòng Marketing: 091.797.2286

BÀ: BÙI THỊ CÚC

Trưởng Phòng Kế Toán

           

 

 

 

                                                                                  ÔNG: ĐẶNG QUANG TRUNG

  Chỉ huy trưởng

 

 

 

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Trưởng phòng kỹ thuật

ÔNG LÊ MINH CƯỜNG

Giám sát kỹ thuật

ÔNG VŨ THÁI HÀ

Điều hành thi công