logo

Đội ngũ công ty

ÔNG VŨ MẠNH HÀ

Giám Đốc Điều Hành

ÔNG VŨ TIẾN DŨNG

Phó Giám Đốc

ÔNG NGUYỄN THANH HẢI

Trưởng Phòng Thiết Kế

ÔNG ĐỖ THANH TÙNG

Giám sát mỹ thuật

BÀ NGUYỄN THU DUNG

Trưởng Phòng Kế Toán

ÔNG NGUYỄN TRUNG ĐỨC

Điều Hành Sản Xuất

ÔNG NGUYỄN VĂN THANH

Trưởng phòng kỹ thuật

ÔNG LÊ MINH CƯỜNG

Giám sát kỹ thuật

ÔNG VŨ THÁI HÀ

Điều hành thi công