logo

Cổng chào, đường đèn - Chào năm mới 2020 đô thị Tây Bắc- Tập Đoàn CIC

TÊN DỰ ÁN: CỔNG CHÀO, ĐƯỜNG ĐÈN - CHÀO NĂM MỚI 2020 ĐÔ THỊ TÂY BẮC

CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN CIC

SỐ ĐIỆN THOẠI: ...............

ĐỊA CHỈ: RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG

NĂM: 2020

HỢP ĐỒNG SỐ: ...................

SỐ TIỀN: .....................

Cổng chào, đường đèn - Chào năm mới 2020 đô thị Tây Bắc- Tập Đoàn CIC

29-04-2021 14:13