logo

Biểu tượng tại vườn hoa TP. Việt Trì - Chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh phú thọ năm 2020

TÊN DỰ ÁN: BIỂU TƯỢNG TẠI VƯỜN HOA TP. VIỆT TRÌ

CHỦ ĐẦU TƯ: TP. VIỆT TRÌ

SỐ ĐIỆN THOẠI: ...............

ĐỊA CHỈ: TP. VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ

NĂM: 2020

HỢP ĐỒNG SỐ: ...................

SỐ TIỀN: .....................

Biểu tượng tại vườn hoa TP. Việt Trì - Chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh phú thọ năm 2020

30-04-2021 12:06