logo
Trang trí chiếu sáng hầm đường một trong những hạng mục quan trọng trong trang trí đô thị

Trang trí chiếu sáng hầm đường một trong những hạng mục quan trọng trong trang trí đô thị

28-04-2021 15:03

Trang trí chiếu sáng hầm đường là một hạng mục quan trọng trong tổng thể các hạng mục chiếu sáng của đường phố… Đối với đường cao tốc dài, hệ thống chiếu sáng có thể không chiếu sáng liên tục hoặc được bố trí theo các phương pháp khác nhau tùy theo từng khu vực, tuy nhiên hạng mục hầm đường phải luôn được chiếu sáng và hơn nữa còn yêu cầu một mức độ chiếu sáng đặc biệt.