logo

Nguồn 5V60A Meanwell11

MEANWELL LRS-350-5 NGUỒN CUNG CẤP DÒNG ĐIỆN LRS-350-5: 5V 60A 300W

ĐẦU VÀO AC DC / TOÀN BỘ PHẠM VI

CHỨC NĂNG PFC TÍCH HỢP SẴN , PF > 0,95

HIỆU QUẢ CAO ĐẾN 90 %

BẢO VỆ : NGẮN MẠCH / QUÁ TẢI / QUÁ ĐIỆN ÁP / QUÁ NHIỆT ĐỘ

BUỘC LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ BẰNG DC FAN VỚI CHỨC NĂNG DIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ QUẠT 1U THẤP 30MM

ĐÈN CHỈ BÁO LED BẬT NGUỒN

Nguồn 5V60A Meanwell11

22-05-2021 14:36