Công trình chào mừng Sông Công lên thành phố

Các công trình trang trí đường phố đô thị, trang trí UBND, quảng trường bằng cây hoa đèn led, dải hoa trang trí ngang đường, trang trí cây nhằm chào mừng Thị xã Sông Công lên thành phố.

trang trí đô thị thành phố Sông Công

trang trí đô thị thành phố Sông Công

trang trí đô thị thành phố Sông Công

1-175

trang trí đô thị thành phố Sông Công

trang trí đô thị thành phố Sông Công