Công trình Chào mừng Phổ Yên lên Thị xã

Hệ thống trang trí chiếu sáng đô thị ứng dụng công nghệ led decoration bao gồm các dải đèn hoa led trang trí ngang đường và hoa văn trang trí cột đèn chiếu sáng mang logo biểu tượng của Phổ Yên trang trọng và đẹp lung linh góp phần đổi mới bộ mặt đô thị chào mừng Phổ Yên lên Thị xã.

Với cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng Công nghiệp – xây dựng, Thương mại – Dịch vụ và nông – lâm nghiệp, kết cấu Hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình, dự án trọng điểm được xây dựng và đưa vào hoạt động bước đầu phát huy hiệu quả, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới theo hướng văn minh hiện đại. Trong giai đoạn 2010-2015, Phổ Yên đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị, quyết đưa Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp trọng điểm của Thái Nguyên.

IMG_1213

IMG_1205

IMG_1209

IMG_1217

IMG_1264

IMG_1267

IMG_1185

IMG_1192

IMG_1211

IMG_1216

IMG_1178

IMG_1181

IMG_1183