Hoa sen trang trí treo cột 3D

Công ty Cổ phần trang trí và Chiếu Sáng Miền Bắc chuyên gia công, sản xuất các mặt hàng trang trí đô thị. hoa sen trang trí treo cột 3D là một trong những sản phẩm tiêu biểu của công ty, độc quyền sản xuất tại Việt Nam. Đây là một hình thức trang trí mới đem lại sự mới mẻ trong trang trí đô thị.

IMG_4717IMG_4718    IMG_4719 IMG_4724IMG_4720 IMG_4706IMG_4723  IMG_4733 IMG_4737 IMG_4742 IMG_4750 IMG_4751 IMG_4752 IMG_4753 IMG_4754 IMG_4755 IMG_4761 IMG_4762